روش استفاده از دستورات پیامکی

ابتدا نیاز خود را با استفاده از جدول کاربرد ، در بخش دستورات پیامکی دفترچه راهنما پیدا کنید .
(این مطلب)
مثلا می خواهید خودرو را از راه دور خاموش کنید ، در جدول ، فعال سازی خروجی را یافته و محتوای جدول پیامک ارسالی جلوی آن را به شماره سیم کارت داخل ردیاب نصب شده بر روی خودروی خود ارسال نمایید .
در این حالت منتظر می مانید تا پاسخی مساوی با جدول پاسخ پیامک ، دریافت نمایید .
هر پاسخی غیر از پاسخ های درج شده در جدول پاسخ پیامک ، معتبر نبوده و به این معنی خواهد بود که دستور ارسالی بدرستی در سیستم شما بر روی خودرو اجرا نشده است.

دقت داشته باشید ، متن ارسالی شما باید دقیقا همان متنی باشد که در جدول متن ارسالی ، درج شده است.

آيا اين مقاله مفيد بود؟