دستور پیامکی مشاهده وضعیت دستگاه

کاربرد پیامک : وضعیت دستگاه ردیاب شما را با توجه به موارد فنی ردیاب آنالیز نموده و برای شما ارسال می نماید. این موارد شامل :
  • وضعیت جی پی آر اس GPRS
  • وضعیت جی پی اس GPS
  • کد شناسایی دستگاه ID
  • آی پی و پورت دستگاه IP/PORT
  • سرعت فعلی SPEED
  • وضعیت میکروفن Microphone
  • نسخه نرم افزار نصب شده بر روی دستگاه Software Version
  • نسخه سخت افزار Hardware Version

متن پیام ارسالی به دستگاه :     AdoraM:0000,Adora?

پیام بازگشتی از سوی دستگاه ، وضعیت فعلی آن را برای ما مشخص می نماید.

آيا اين مقاله مفيد بود؟