دستور پیامکی تغییر پسورد

کاربرد پیامک : تغییر پسورد دستگاه آدورا ( این پسورد در موارد فنی مورد نیاز است )
متن پیامک ارسالی به دستگاه :      AdoraM:0000,newPass,****


**** نشاندهنده رمز عبور جدید شما میباشد که قبل از ارسال پیامک ، به جای این 4 ستاره که در متن پیامک ارسالی قرار دارد ، 4 عدد دلخواه خود را جایگزین کرده و پیامک را به شماره سیم کارت داخل دستگاه ردیاب خود ارسال نمایید.

آيا اين مقاله مفيد بود؟