دستور پیامکی مشاهده وضعیت ورودی ها و خروجی ها

کاربرد پیامک : مشاهده وضعیت ورودی ها و خروجی های دستگاه شامل :
  • مقدار ولتاژ ورودی
  • وضعیت سنسور دما
  • وضعیت ورودی های 1 تا 4
  • وضعیت خروجی

در نظر داشته باشید علامت E در جلوی هر یک از موارد بالا در پیامک دریافتی به معنی ، فعال و علامت D یعنی آن مورد غیر فعال است.

متن پیام ارسالی به دستگاه :  AdoraM:0000,I/O?

آيا اين مقاله مفيد بود؟