دستور پیامکی تعیین شماره های مجاز

بوسیله این دستور می توانید 3 شماره برای دستگاه تعریف کرده و آلارم ها و پیامک های دستگاه را بر روی این 3 شماره دریافت نمایید . با تعریف این 3 شماره برای دستگاه بعنوان شماره های مجاز ، میکروفن دستگاه فقط به این شماره ها پاسخ داده و اجرا میشود .
یعنی برای شنود داخل کابین حتما باید با یکی از این 3 شماره با دستگاه تماس بگیرید و شنود نمایید . دستگاه پاسخ هر شماره ای غیر از این 3 شماره را نخواهد داد.


کاربرد پیامک : تعریف 3 شماره مجاز برای دستگاه
متن ارسالی پیامک به دستگاه :
1- AdoraM:0000,1MyNum*xxxxxxxxxxx*
2- AdoraM:0000,2MyNum*xxxxxxxxxxx*
3- AdoraM:0000,3MyNum*xxxxxxxxxxx*


به جای علامتهای × شماره مورد نظر خود را وارد نمایید و هر یک را در پیامک جداگانه ارسال نمایید .
فرمت شماره ( 09370000000 )

آيا اين مقاله مفيد بود؟