دستور پیامکی غیر فعال کردن میکروفن

در نظر داشته باشید که میکروفن داخلی بصورت پیش فرض غیر فعال است.
پس از فعال سازی میکروفن ، با خاموش و روشن کردن دستگاه ، میکروفن باز هم فعال می ماند.
میکروفن دستگاه فقط برای شماره هایی فعال میگردد ( امکان شنود را فراهم می کند ) که بعنوان شماره مرکز به دستگاه ردیاب معرفی شده باشند.


کاربرد پیامک :
غیر فعال کردن میکروفن داخلی دستگاه ( غیر فعال کردن شنود )
متن پیامک ارسالی به دستگاه :      AdoraM:0000,micDisable

آيا اين مقاله مفيد بود؟