دستور پیامکی فعال سازی خروجی

با ارسال این پیامک به دستگاه ، خودروی شما در اولین موقعیتی که سرعت آن به زیر 10 کیلومتر برسد ، خاموش میشود و تا زمان لغو این دستور ، روشن نخواهد شد..

کاربرد پیامک :
فعال سازی خروجی دستگاه یا خاموش کردن خودرو از راه دور
متن پیامک ارسالی به دستگاه :   AdoraM:0000,RelayOn پاسخ دریافتی از دستگاه :   The Output Is On

آيا اين مقاله مفيد بود؟