دستور پیامکی درخواست موقعیت جغرافیایی

کاربرد پیامک : درخواست موقعیت خودرو از طریق پیامک
متن پیامک ارسالی به دستگاه :   AdoraM:0000,mapRqst? 


پاسخ پیامک بصورت موقعیت خودروی شما در قالب لینکی از گوگل مپ برایتان پیامک میگردد.
با کلیک بر روی لینک می توانید خودروی خود را در نقشه گوگل ملاحظه نمایید.

آيا اين مقاله مفيد بود؟