لطفا بخش مورد نظر برای ارسال درخواست پشتیبانی را انتخاب کنید


 دامنه و خدمات وابسته

در این بخش میتوانید مشکلات و سئوالات خود را در خصوص دامنه های بین الملل و یا داخلی مطرح و مرتفع نمایید.

 هاستینگ و خدمات وابسته

در این بخش میتوانید سئوالات و درخواستهای خود را در خصوص هاست و یا سرورهای خود مطرح و مرتفع نمایید.

 طراحی وب سایت و فروشگاه اینترنتی

در این بخش میتوانید اطلاعات خود را قبل از ارائه درخواست به کومه جهت طراحی وبسایت و یا فروشگاه اینترنتی مطرح و پس از بررسی اقدام به خرید خدمات این بخش از کومه نمایید.

 مالی و حسابداری

در این بخش میتوانید مشکلات و یا سئوالات مالی خود را در خصوص حسابهای فی مابین شما و کومه با واحد حسابداری ما مطرح و مرتفع نمایید.

 طراحی دو بعدی و خدمات وابسته

در این بخش میتوانید موراد مورد نظر در خصوص پروژه های طراحی ای که به همکاران ما جهت اجرا سپرده اید را مطرح و مرتفع نمایید.