با سلام
با توجه به نوسانات اخیر در بازار ارز ، لطفا قیمتها را بدقت مورد بررسی قرار داده و سپس نسبت به نهایی نمودن خرید خود اقدام نمایید .

با تشکر

Tuesday, July 31, 2018

<< بازگشت