تغییرات قیمت احتمالی

با سلام
با توجه به نوسانات اخیر در بازار ارز ، لطفا قیمتها را بدقت مورد بررسی قرار داده و سپس نسبت به نهایی نمودن خرید خود اقدام نمایید .

با تشکر